Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Nye veje – nye muligheder. En konference om praksisnær musikpædagogik


Dato og tid

Torsdag d. 4. januar 2018 kl. 09:00 til 18:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 1. december 2017 kl. 23:55

Sted

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rosenørns Allé 22
1970 Frederiksberg C.
Denmark

Arrangør

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Kirsten Juul Seidenfaden
+45 72267226
Kirsten.Juul@dkdm.dk

Kom til konference på DKDM
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Københavns Musikskole, Frederiksberg Musikhøjskole, Næstved Musikskole, Høje Taastrup Musikskole og Vordingborg Musikskole har den store fornøjelse at invitere musikskolelærere, -ledere og andre interesserede musikaktører til den musikpædagogiske konference "Nye veje – nye muligheder. En konference om praksisnær musikpædagogik".

Konferencen finder sted torsdag d. 4. januar 2018 kl. 10-18 på DKDM. Der vil være rig mulighed for at få ny viden og inspiration fra kollegaer fra andre musikskoler, eksterne oplægsholdere og undervisere fra de to konservatorier.


Oplev blandt andet
 • Paul Harris, musikpædagog, komponist, klarinettist og forfatter til bl.a. bogen "Simultaneous learning"
 • Professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard fortælle om kreativitet og læring
 • Musiker og forfatter Jens Skou Olsen om fællesskaber og væredygtighed
 • Musiker og underviser Line Fredens om talentudvikling
samt masser af workshops og oplæg med bl.a. Peter Bruun, Manner Peschcke-Køedt, Anders Boysen, Per Michael Jensen og mange flere…
Læs mere om foredragene og workshop 1 og 2 og workshop 3.

Dagen sætter fokus på praksisnære emner som skal styrke jeres daglige, faglige arbejde, både på et praktisk og et reflekterende niveau.


Hvad kan du mere høre om?

Følgende emner vil blive behandlet på dagen, både som oplæg og i workshops:
 • Hvad er kreativitet – og hvorfor er den vigtig?
 • Hvordan kan vi arbejde med skabende processer i undervisningen?
 • Musikalske fællesskaber
 • Det fagnære møde - sparring og udvikling af sin egen undervisning
 • Samarbejdet mellem musikskole og folkeskole – hvor er vi?
 • Digitale muligheder i undervisningen
 • Hvordan kan vi udvikle talenter?
Og mange andre spændende emner…

Tidsplan
9:00-10:00 Sign in og kaffe i koncertsalsfoyeren
10:00 Lene Tanggaard: Kreative læreprocesser
10:30 Jens Skou Olsen: Kreativitet og læring
11:00 Paul Harris: Improve your teaching
12:00 Line Fredens: Hvordan kan vi udvikle talenter hos alle?
12:30 Frokost
13:30 Workshop 1: Undervisningspraksis
14:45 Workshop 2: Undervisningspraksis (gentagelse)
16:00 Kaffepause
16:30 Workshop 3: Det fagnære møde
17:30 Koncert lounge

Betaling
Ved tilmelding via nemtilmeld kan man enten tilmelde sig som privatperson eller som en større gruppe. Ved større grupper end 30 personer bedes I enten tilmelde i flere mindre grupper ellers henvend jer til Kirsten.Juul@dkdm.dk.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Kirsten Juul Seidenfaden
+45 72267226
Kirsten.Juul@dkdm.dk